Skip to main content

Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w zabytkowej kamienicy – Gdańsk

Rewolucyjny materiał ElastoFlake jest wszechstronny i bezpieczny – został dopuszczony nawet do kontaktu z substancją zabytkową, co potwierdzają referencje od specjalistów. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić kompleksową renowację pionów kanalizacji sanitarnej w zabytkowej kamienicy w Gdańsku. Prace w tej technologii są praktycznie bezinwazyjne – nie wymagają kucia ścian ani żadnych innych skomplikowanych zabiegów. Dzięki temu wnętrza budynku pozostają nienaruszone.

Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w zabytkowej kamienicy w Gdańsku pozwoliła na przywrócenie pełnej przepustowości rur bez uszkadzania istniejących struktur. Dzięki użyciu polimeru ElastoFlake zmniejsza się tendencja do odkładania się zanieczyszczeń wewnątrz pionu – trwałość rezultatów ocenia się na ok. 30 lat. Tego typu renowacje rur można przeprowadzić w każdym wielorodzinnym budynku mieszkalnym, a także w budynku użyteczności publicznej czy obiekcie komercyjnym.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat stosowanej przez nas metody lub jesteście zainteresowani renowacją pionów kanalizacyjnych. Gdańsk to tylko jedno z wielu miast, w którym świadczymy swoje usługi!