Skip to main content

Renowacja rur kanalizacyjnych – przegląd i porównanie dostępnych metod

Rury kanalizacyjne z czasem ulegają degradacji, która zwykle prowadzi do poważnych uszkodzeń. Ich wymiana do tej pory najczęściej oznaczała konieczność przeprowadzenia uciążliwych prac i wysokie koszty. Na szczęście możliwa jest również renowacja rur kanalizacyjnych metodami nieinwazyjnymi – bez kucia ścian i demontażu istniejącego systemu kanalizacyjnego. Poznaj najpopularniejsze metody naprawy rur kanalizacyjnych i wybierz tę najlepszą.

Naprawa kanalizacji – rodzaj uszkodzenia a zakres robót

Zanim wybierzesz odpowiednią metodę naprawy, musisz wziąć pod uwagę rodzaj i zakres uszkodzeń. Wyróżniamy trzy główne typy napraw:

  • naprawy punktowe rurociągu – dokonywane w przypadku uszkodzeń miejscowych w celu likwidacji punktowych zarwań, nieszczelności, infiltracji wód gruntowych do rurociągu lub eksfiltracji ścieków do gruntu;
  • renowacja rurociągu – prace polegające na odnowieniu uszkodzonego odcinka rurociągu, czyli przywróceniu lub poprawieniu jego parametrów konstrukcyjnych (nośność) oraz hydraulicznych (przepustowość);
  • wymiana rurociągu – usunięcie uszkodzonego lub zniszczonego odcinka rurociągu i zastąpienie go nowym.

W praktyce ostatni rodzaj prac jest ostatecznością, ponieważ wiąże się z wieloma utrudnieniami, szczególnie w miejscach takich jak wielorodzinne budynki mieszkalne. Wymiana pionów w bloku oznacza bowiem brak dostępu do wody i sanitariatów przez min. 3 dni, konieczność udostępnienia mieszkań ekipie, hałaśliwe prace oraz straty materialne spowodowane wykuwaniem rur ze ścian. Na szczęście w wielu przypadkach bezinwazyjna renowacja rur kanalizacyjnych rozwiązuje występujące problemy. Sprawdź, jak się to robi.

Renowacja rur kanalizacyjnych – najpopularniejsze metody

Istnieje wiele metod na renowację oraz naprawianie rur. Obecnie najczęściej stosuje się sposoby nieinwazyjne. W jaki sposób przeprowadza się renowację rur kanalizacyjnych?

Metody typu „rura w rurze”

Jednym z najpopularniejszych sposobów jest tzw. relining. To renowacja rur metodą „rura w rurze”. Polega ona na osadzeniu w odnawianym odcinku przewodu nowego modułu (rury), zwykle o mniejszej średnicy, oraz połączeniu go z istniejącymi przewodami z użyciem wybranej technologii. Metoda reliningu ma dwie główne odmiany:

  • krótki relining (shortlining) – stosuje krótkie moduły rurowe z polipropylenu, polichlorku winylu lub żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym; niewielka długość modułów znacznie ułatwia montaż w małych przestrzeniach;
  • długi relining (sliplining) – stosuje dłuższe moduły rurowe wykonane z polietylenu, włókna szklanego czy polichlorku winylu; pozwala na szybsze wykonanie prac na długich odcinkach rurociągów.

Uszczelnianie rur od środka metodą reliningu jest dość uniwersalne, ale sprawdza się wyłącznie tam, gdzie zmniejszenie przekroju rury nie stanowi problemu.

Naprawa kanalizacji metodą „rura w rurze” dość znacząco zmniejsza średnicę przewodu. Dlatego zaleca się jej stosowanie tylko tam, gdzie zmniejszenie przepustowości nie stanowi problemu.

CIPP – metoda rękawów utwardzanych termicznie

Pokrewną metodą naprawy rur od środka jest ta z wykorzystaniem tzw. rękawów CIPP (ang. Cured In Place Pipe – rur utwardzanych na miejscu). Są one nasączone żywicami i mogą być indywidualnie dopasowane do każdego odcinka instalacji niezależnie od jego położenia. Wprowadza się je do wnętrza uszkodzonych przewodów, a następnie utwardza za pomocą pary pod ciśnieniem, gorącej wody lub promieniowania UV. Prace wymagają niewielkiej przestrzeni roboczej, co jest niewątpliwym atutem tej metody. Jest ona również dość uniwersalna. Dzięki niej możliwe jest uszczelnianie rur PCV od środka, jak również rur metalowych czy z kamionki. Pozwala ona również na relining rur o małych przekrojach, począwszy od 50 mm.

Cracking statyczny

Naprawa rury kanalizacyjnej metodą crackingu statycznego jest wyjątkowa ze względu na to, że pozwala na zwiększenie średnicy przewodów. Ponadto nie wymaga czyszczenia starych rur. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest zwiększenie przepustowości rur. Polega na wprowadzaniu do istniejących przewodów żerdzi, a następnie doprowadzaniu ich do wykopu, z którego w drodze powrotnej wciągają nowy przewód. Następnie do wykopu wprowadza się głowice tnące i poszerzacz z przymocowaną nową rurą. Podczas wciągania nowej rury jednocześnie następuje niszczenie starych odcinków dzięki współpracy głowicy tnącej i poszerzacza.

Naprawa rury kanalizacyjnej tą metodą wymaga wykonania dwóch komór roboczych, którymi mogą być np. wykopy lub studzienki kanalizacyjne. Technologia sprawdza się w przypadku rur kamionkowych, betonowych, z azbestocementu i innych kruchych materiałów. Możliwe jest również jej zastosowanie przy rurach metalowych – wówczas są one rozcinane i rozginane na boki.

Naprawa rur metodą natryskową

Naprawa rur metodą natryskową to bardzo ciekawe rozwiązanie, które powoli wypiera metody typu „rura w rurze”. Polega na wprowadzeniu do oczyszczonego przewodu dwuskładnikowej mieszaniny, np. z żywicy poliuretanowej lub epoksydowej, za pomocą węży. Po połączeniu składników ulega ona szybkiemu utwardzeniu, dzięki czemu pokrywa powierzchnię przewodu od wewnątrz, tworząc trwałą powłokę.

Relining rur metodą natryskową jest szybki i prawdziwie bezinwazyjny. Prace nie wymagają wykopów i nie generują brudu czy hałasu. Powłoka tworzona podczas naprawy rury kanalizacyjnej ma zaledwie 3 mm, dlatego ta metoda nadaje się nawet do rurociągów o niewielkich średnicach. Nie zmniejsza wydajności infrastruktury, a jednocześnie jest bardzo wytrzymała i zapewnia trwałe uszczelnienie kanalizacji. Naprawa rur od wewnątrz metodą natryskową jest też uniwersalna – może być stosowana niezależnie od materiałów, z jakich wykonane są przewody oraz ich grubości!

Przeczytaj również: Bezinwazyjne uszczelnianie rur ElastoFlake – na czym polega i jak przebiega naprawa rur bez kucia w innowacyjnej fińskiej technologii?

Skuteczna renowacja rur kanalizacyjnych – podsumowanie

Wybór metody renowacji rur kanalizacyjnych w znacznej mierze zależy od warunków instalacji oraz potrzeb inwestora. Relining rur metodą natryskową jest jednak najbardziej uniwersalny, ponieważ sprawdza się w przypadku przewodów wykonanych ze wszystkich typów materiałów – pozwala na renowację i uszczelnianie rur stalowych, betonowych, żeliwnych, z kamionki i z plastiku. Ponadto nie zmniejsza znacząco ich średnicy, zachowując dotychczasową przepustowość. Metoda jest też bezinwazyjna i szybka.

Jeśli zastanawiasz się, jak uszczelnić rurę w ścianie lub szukasz sposobu na renowację przewodów bez konieczności wymiany pionu kanalizacyjnego, metoda natryskowa prawdopodobnie będzie idealnym wyborem. Warto jednak starannie wybrać wykonawcę prac. SZOTT zapewnia niezbędne doświadczenie oraz najlepszą metodę uszczelniania rur na rynku – nowoczesny materiał ElastoFlake. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także do kontaktu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej!