Skip to main content

Natryskowa renowacja rur – jaki jest koszt?

Natryskowa renowacja rur kanalizacyjnych to coraz popularniejsza usługa. Jedną z jej niewątpliwych przewag nad tradycyjną wymianą rur jest niższy koszt, choć mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Jak to możliwe? Ile kosztuje natryskowa renowacja rur i co składa się na jej cenę?

Renowacja rur i pionów kanalizacyjnych - to warto wiedzieć

 

Natryskowa renowacja a wymiana rur kanalizacyjnych: z czego wynikają różnice w kosztach?

Natryskowa renowacja rur polega na powlekaniu ich od wewnętrznej strony niezawodnym materiałem ElastoFlake. Zapewnia on długotrwały efekt tożsamy z tym osiąganym dzięki wymianie rur. Renowacja jest jednak znacznie szybsza i prostsza. Nie wymaga dostępu do rur z każdego lokalu, a jedynie z najwyższej kondygnacji. Prace są natomiast prowadzone bardzo szybko i nie powodują uciążliwości.

Wymiana pionów kanalizacyjnych jest żmudna i uciążliwa dla mieszkańców lub użytkowników budynku. Pozornie może się wydawać tańsza od nowoczesnej renowacji, ale w praktyce często generuje większe koszty. Jak to możliwe?

Wymiana rur kanalizacyjnych: od czego zależą koszty?

Tradycyjna wymiana rur kanalizacyjnych wymaga dostępu do pionu z każdego lokalu. Przez to często pociąga za sobą konieczność odnowienia pomieszczeń, co bywa bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe w przypadku starszej zabudowy. Natomiast koszty takich remontów najczęściej spoczywają na lokatorach. Wynika to z tego, że piony kanalizacyjne są własnością wspólną, ale przyłącza należą już do lokatorów.

Szczegółowe zasady dotyczące remontów, napraw i kwestii takich jak wymiana bądź renowacja pionów kanalizacyjnych oraz restytucja mienia są ustalane indywidualnie w regulaminie spółdzielni lub wspólnoty. Regulaminy często wyraźnie zaznaczają, że lokatorzy mają obowiązek zapewnienia dostępu do pionów kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, że jeśli lokator zabudował dostęp do pionu, koszt przywrócenia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany pionów spoczywa na nim. W ten sposób spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa zdejmuje z siebie odpowiedzialność za zniszczenia pomieszczeń i konieczność ich odnowienia. Lokatorzy zostają natomiast ze zdewastowanymi mieszkaniami, które muszą we własnym zakresie wyremontować. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

Renowacja rur kanalizacyjnych: jak to wygląda?

Renowacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową eliminuje koszty pośrednie. Nie wymaga niszczenia, a co za tym idzie odnawiania pomieszczeń. Oszczędza czas, pieniądze i nerwy lokatorów oraz zarządców nieruchomości. Prace prowadzone są całkowicie bezinwazyjnie, bez ingerencji w zabudowę pomieszczeń. Są czyste, ciche i szybkie, bo renowacja jednego pionu w budynku do 5 kondygnacji zajmuje tylko jeden dzień roboczy. W związku z tym w rzeczywistości renowacja jest tańsza od wymiany rur, mimo iż cena jednostkowa (za metr bieżący) wymiany pionu jest niższa. Odchodzą jednak wszelkie dodatkowe koszty i uciążliwości, co w efekcie skutkuje większą opłacalnością renowacji. Przy renowacji potrzebny jest jedynie dostęp do pionu z najwyższej kondygnacji – pozostali lokatorzy nie muszą być nawet obecni w domach. Nie ma też mowy o żadnych zniszczeniach w lokalach.

Ile kosztuje renowacja rur kanalizacyjnych w budynku?

Koszt renowacji rur kanalizacyjnych w budynku zależy od kilku czynników – przede wszystkim od zakresu prac. Najważniejsze kwestie to:

  • czy renowacji mają być poddane wszystkie piony w budynku, czy też tylko wybrane;
  • czy materiałem ElastoFlake mają być powlekane same piony kanalizacyjne, czy też piony wraz z podejściami w lokalach, a może również rury poziome;
  • czy renowacji mają podlegać piony sanitarne (które wymagają większych nakładów pracy do odpowiedniego przygotowania), czy też piony deszczowe.

Koszt renowacji pionów jest ustalany na podstawie wszystkich tych czynników. Istnieje również możliwość wykonania naprawy punktowej, czyli renowacji wybranego fragmentu rury, który uległ uszkodzeniu. Wówczas wycena jest realizowana indywidualnie w zależności od warunków technicznych.

Czynnikiem, który z całą pewnością nie ma znaczenia przy ustalaniu kosztu renowacji pionów kanalizacyjnych jest lokalizacja – firma Szott realizuje prace w całej Polsce, a dojazd do klienta jest darmowy!

Natryskowa renowacja rur: bezpłatna wycena

Każda wycena natryskowej renowacji rur jest przygotowywana indywidualnie. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ją dla Ciebie za darmo. Przekonasz się, że renowacja jest korzystniejsza niż wymiana!


Inne polecane artykuły: